För samordnare

Samordning på universiteten

Huvudansvaret för samordning av VFU-placeringar och handledarutbildningar alterneras mellan de olika lärosätena. 

Manual samordnare (pdf)

Terminssamordning platsamälan och VFU-placeringar  

HT 2018 Terminssamordnare Catharina Olsson, Göteborgs universitet

VT 2019 Terminssamordnare Catharina Olsson, Göteborgs universitet

HT 2019 Terminssamordnare Lisa Klein, Uppsala universitet

VT 2020 Terminssamordnare Andy Wallman, Umeå universitet

HT 2020 Terminssamordnare Anna Nilsson, Göteborgs universitet (preliminärt)


Handledarutbildning

Grundutbildning Uppsala september 2018 Andy Wallman, Umeå universitet

Grundutbildning Göteborg januari 2019 Tove Hedenrud, Göteborgs universtet

Grundutbildning Uppsala september 2019 Charlotta Heijkenskjöld, Uppsala universitet


Fortbildning HT 2019  Catharina Olsson, Göteborgs universitet