Studentanmälan

Snart stänger ansökan!

På lördag är sista dag att anmäla sig till vårens VFU-kurser

Som tidigare meddelats har det skett en del ändringar bland de tillgängliga platserna. Det kan innebära att vissa platser som du har på din lista har fallit bort, det kan också innebära att det tillkommit vissa platser (ffa för period 3, dvs apotekare). Så kolla igenom allt en sista gång innan anmälan stängs och du inte längre kan göra några ändringar!

Glöm inte heller att lämna in kompletterande uppgifter för förtur eller behörighetskontroll, i de fall detta krävs (se Instruktioner för ansökna vad som gäller just din utbildning).