Välkommen till Apoteksfarmaci

Detta är en plattform för placering av farmacistudenter på verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Utbildningarna som berörs är samtliga Apotekar- och Receptarieprogram i Sverige samt kompletteringsutbildningarna för apotekare och receptarier med examen från land utanför EU/EES.

Du som är apotekschef eller studenthandledare hittar här också information om de olika utbildningarna med tidsplaner för kurser, handledarutbildningar samt vilka krav som finns på apotek respektive handledare för att ta emot en student under fliken "för apotek".

All information till studenter rörande kursernas specifika innehåll hittar du på respektive lärosätes studentportal.


Klicka på respektive nyhet för att läsa mer

För studenter


För apotek


Allmänt