Välkommen till Apoteksfarmaci

Detta är en plattform för placering av farmacistudenter på verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Utbildningarna som berörs är samtliga Apotekar- och Receptarieprogram i Sverige samt kompletteringsutbildningarna för apotekare och receptarier med examen från land utanför EU/EES.